cơ sở 1: 349 HỒ BÁ ÔN, THÁI HÒA, NGHỆ AN
cơ sở 2: 349 NGUYỄN SINH CUNG, Thị xã CỬA LÒ, NGHỆ AN
cơ sở 3: NGUYỄN CÔNG TRỨ, TP HÀ TĨNH, TĨNH